Прочитать инструкцию

Исполнение желания

Техники исполнения желания

Фото для визуализации

Аудио медитации

Видео материалы

Книги и статьи

Аудио книги

Достижение финансового благополучия

Техники достижения финансового благополучия

Фото для визуализации

Книги и статьи

Аудио книги

Достижение цели

Техники достижения цели

Фото для визуализации цели

Книги и статьи

Эмоциональное равновесие и здоровье

Техники достижения радости и счастья

Оранжевая терапия

Музыка для релаксации

Минутка расслабления

Тесты

Видео материалы

Книги об эмоциональном здоровье

Мандалы

Дельфинотерапия (фото)

Дельфинотерапия (видео)

Анималотерапия (фото)

Семья

Супружеская отношения

Детские проблемы

Подрастковые проблемы

Шизофрения. Информация для родственников

Кризисы и семья

Успех, карьера, профессия

Советы и методы для успешного поиска работы и подготовки к интервью

Профессиональное сгорание

Видео материалы

Книги и статьи

Аудио книги

Школа управления судьбой

Самопознание

Коучинг

О Жизни... Supervīzijas
 

Супервизия
Supervīzija
– ir universāla terapeitu sniegta atbalsta forma.

Supervīzija atļauj fokusētā veidā paskatīties uz savām grūtībām darbā ar klientiem.

Supervīzija atļauj sadalīt atbildību par veicamo darbu ar citu speciālistu,- parasti, vairāk pieredzējušu profesionāli.

Supervīzija – tā ir jaunu iespēju meklēšana.

Supervīzijas grupa – tā ir iespēja speciālistiem un vadītājiem drošos un psiholoģiski labvēlīgos apstākļos pieredzējuša supervizora vadībā pārrunāt personīgās grūtības un profesionālās problēmas, kas rodas darbā ar klientiem, kā arī risināt jautājumus par sadarbības veidošanu ar kolēģiem.

 

Piedaloties supervīzijās, speciālistam ir iespējas mācīties:

  • labāk saprast savus klientus;
  • izprast personīgās jūtas un reakcijas attiecībā uz saviem klientiem;
  • labāk saskatīt savu izmantoto terapeitisko intervenču efektivitātes pakāpi:

- pielietošanas savlaicīgumu,
- intervences ietekmi uz terapeitiskajām attiecībām,
- intervences ietekmi uz klientu virzību uz izvirzītajiem mērķiem;

  • strukturēt terapeitiskās iedarbības kā vienas sesijas ietvaros, tā arī visa terapeitiskā darba procesa ietvaros;
  • atrast un labāk izmantot savas potenciālās terapijas iespējas.


Supervīzijās speciālisti mācās efektīvāk strādāt.
Supervīzijas ir nozīmīgākā un labākā iespēja saņemt nepieciešamo profesionālo atbalstu.
Tas īpaši vērtīgi speciālistiem, kas ir iesācēji savā darbībā.
Supervizoru atbalsts ļauj speciālistam dalīties atbildībā ar supervizoru par atsevišķiem aspektiem darbā ar klientiem, kā arī samazināt risku ietekmēties no grūtībām un klientu reakcijām.
Supervīzijas glābj speciālistu no profesionālās vientulības.
Supervīzijas ļauj izvairīties no atkārtotu kļūdu pieļaušanas darbā, ko reizēm mēdz dēvēt par savu individuālo darba stilu.

Apkopojot minēto, var nosaukt 3 galvenās supervīzijas funkcijas:

  • izglītojoša funkcija, kas paredz attīstīt iemaņas, prasmes, veicināt terapeita izpratni un spējas;
  • atbalstoša funkcija, kas paredz ietekmes mazināšanu no klientu problēmu puses;
  • virzoša funkcija, kas paredz speciālista kontroli pār savu personību (vājās puses, aizspriedumi).

Supervīzija nav ne terapija, ne personības analīze, tomēr tā spēj pildīt gan terapeitiskas, gan koriģējošas funkcijas.
Supervīzija var būt individuāla un grupas. Grupas supervīzijās dalībnieks izvirza apspriešanai problēmu, kuru vēlas atrisināt savā darbā ar klientu.
Individuālajā režīmā supervīzijai ir vairāki varianti. Tā var būt detalizēta gadījuma analīze pēc pierakstiem, var būt arī cita sadarbības forma.

 

 

 

Mūsu centrā notiek individuālās un grupu supervīzijas speciālistiem un vadītājiem no valsts, municipālajām, sociālajām, psiholoģiskajām un pedagoģiskajām sfērām.

 


Supervīzijas vada Tatjana Vidavska-Rusnaka,
ģimenes psihoterapeite, krīzes psihologs, mediators ģimenes jautājumos, supervizors.
Pierakstīties supervīzijām var pa telefonu:
(+371) 29165338
vai pēc adreses: LPPC „Valentia”, Lačpleša iela 30-2, Daugavpils. 
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem Jūs varat saitā: www.ppcvalentia.com vai e-adresē: pcvalentia@inbox.lv

Supervīziju datumus skatieties notikumu kalendārā!

Дополнительно по данной категории

18.03.2011 - Cenu lapa
18.03.2011 - Treniņi, atbalsta grupas
18.03.2011 - Semināri
18.03.2011 - Koučings – mērķa sasniegšana
18.03.2011 - Psiholoģiskā korekcijaПоделится ->lv LV rus RUS

УСЛУГИ


img


 

 

Новости Даугавпилса Grani.lv